FOR PRIVATE & OFFENTLIGE

ET INSPIRERENDE SKOLEFORLØB

Kreative kunstprojekter der giver elever og kursister afbræk og selvindsigt i eget formsprog, visuel udtryk og i det æstetiske fag

SKABENDE PROCESSER

AF HÅNDVÆRKSMÆSSIG VÆRDI

Skoleforløb er et skræddersyet skoletilbud til alle private og offentlige institutioner.

Til disse kreative forløb kan både private og offentlige institutioner søge tilskud til fra huskunstnerordningen. Noget som vi hos Kunstneria godt kan assistere med.

Billedprojekter for skoleklasser er tilbud til de fynske folkeskoler. Særlige billedprojekter tilbydes til de fynske specialskoler og institutioner, hvor der ligeldes kan søges om tilskud fra huskunstnerordningen.

Ved ansøgning til huskunstnerordningen får den pågældende institution 75% af projektets samlede beløb i støtte.

Da vi skræddersyer alle skoleforløb beder vi alle interesserede at kontakte Kunstneria for mere info.


HVORFOR ER KUNST VIGTIGT FOR BØRN?

Når børn møder kunst, er de på lige fod.Et stille barn kan få ”sagt” meget via kunst. Og det urolige barn kan finde ro i kunsten. Med andre ord, børn kan bruge kunst og kreativitet på forskellige måder. Der er ikke noget som er rigtigt eller forkert.

Kunst har en praktisk fremtrædelsesform. Man kan se, høre, føle på den og opleve den umiddelbart. Det kræver ikke særlige bog sproglige forudsætninger. Kunst og dens æstetik er en sensitiv vej til viden, erkendelse og erfaring. Det er en anden sansning end gennem sproget. Børn gør en vigtig erfaring, når de møder kunst og kunstnere. De opdager, at kunst er hårdt og vedholdende arbejde.


FÅ HJÆLP TIL AT SØGE HUSKUNSTNERORDNINGEN

Jeg vil gerne støtte ideer og iniativer, hvor børn og unge bliver involveret i en kunstnerisk proces. Vi søger det spændende i kunstnermødet, hvor såvel børn som kunstner kommer i dialog og lærer af hinanden, udfordres og ser nye veje.

Derfor hjælper vi hos Kunstneria også gerne til når du som institution skal søge huskunstnerordningen.

Vi vil gerne have jer til at overveje følgende:


 • Hvilke ideer og tanker ligger til grund for jeres interesse?
 • Er der et tema, en fortæling, en inspirationskilde, fysiske rammer der spiller væsentligt ind eller forventninger til et produkt?
 • Hvilke tanker gør i jer i forbindelse med børnenes møde med kunstneren?

HVEM KAN SØGE?

Forudsætningen for at søge Huskunstnerordningen er, at en professionel kunstner og en institution har etableret et partnerskab om et huskunstnerforløb:


 • Skoler/ungdomsuddannelser og diverse dagtilbud for børn og unge.
 • Kommuner og regionale netværk.
 • Kulturinstitutioner.
 • Professionelle kunstnere.
 • Foreninger samt andre institutioner med tilbud for børn og unge.

MULIGE AKTIVITETER, DER KAN SØGES STØTTE TIL

Et huskunstnerforløb kan eksempelvis være: arbejdende værksted, workshop eller lignende.

Huskunstnerudvalget prioriterer længerevarende forløb for det enkelte barn, hvor der er tid til en proces, og hvor kunstneren og børnene/de unge får mulighed for i fællesskab at fordybe sig i og undersøge den skabende, kunstneriske proces.

Længerevarende projektforløb, fx forløb op til et skole- eller kalenderår, kan for den samme gruppe børn evt. fordeles på mindre moduler henover perioden.

Som minimum skal projektet forløbe over 5 dage. Dagenes timetal afhænger af målgruppens alder og projektets karakter, og der er ikke nødvendigvis tale om fulde arbejdsdage.


Kunstneria er et kreativt åndehul. Vi er et fritidstilbud, hvor børn og voksne kan komme og skabe med deres hænder og deres fantasi. Vi tilbyder et pusterum af kreativ fordybelse til de der ønsker at lege med materialer, teknikker og dygtiggøre sig i at udtrykke sig visuelt.KUNST MED FOKUS PÅ DEN ENKELTE

Min erfaring er, at børn og unge stiller flere spørgsmål til kunsten. Voksne er måske mere tilbøjelige til at acceptere og respektere en undervisers/kunstners autoritet. Jeg overvejer i hver situation, hvem modtageren er.

Min erfaring er, at man kan formidle nøjagtigt samme indhold til børn som voksne. Det handler blot om at forklare det rigtigt. Jeg forsøger altid at lave forberedende researchbesøg, og hvis det ikke er muligt, planlægger og formulerer jeg workshoppen åben nok til, at jeg kan improvisere dette i mødet med deltagerne.

Hvis det drejer sig om yngre børn, er der bestemte ting jeg ikke vil vise dem eller spørge dem om, men jeg har en ret åben tilgang til, hvad jeg synes, børn og unge skal kende til og inviteres til at diskutere. Man kan godt tale om vold med børn ikke-voldeligt og uden at indgyde mere frygt.


VI HÆLPER MED AT ANSØGE HUSKUNSTNERORDNINGEN

Statens Kunstfond ønsker at fremme kunsten i Danmark bl.a. ved at tilgodese formidling af kunst over for børn og unge. Huskunstnerordningen har til formål at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen ved, at skoler og andre institutioner i en periode kan få tilknyttet professionelle kunstnere inden for et eller flere kunstområder under Statens Kunstfond.

Formålet med ordningen er, at børn og unge i alderen 0 til 19 år får indblik i og erfaring med kunstneriske processer gennem et møde med en professionel, aktiv kunstner.

Læs mere om huskunstnerordningen her »  Stantens Kunstfond


ET HUSKUNSTNERFORLØB SKAL:

 • Baseres på et ligeværdigt partnerskab mellem institution og kunstner
 • Være involverende og give børn/unge erfaring med aktivt at følge, deltage og fordybe sig i en professionel kunstnerisk proces
 • Vægte processen fremfor et eventuelt afsluttende produkt
 • Styrke børn og unges relation til kunst, gribe dem, og anspore dem til en kritisk og nysgerrig tilgang til kunsten og dens vilkår
 • Give børn og unge forståelse for værktøjer og metoder i den kunstneriske proces.

VIL DU VIDE MERE?

Se denne video om huskunstnerordningen lavet af Stantens Kunstfond.
DATO

Tilmeldingsfrist:
6. marts 2018 og
2. oktober 2018


VARIGHED

Skoleåret 2018/2019
Periode efter eget valg.

FISHING

Pris afhænger af forløb.
Kontakt os for mere info.ILDSJÆLD & INDEHAVER

STINE BRØNSERUD ERNST

Uddannet keramiker fra Danmarks Designskole. Har siden 2009 arbejdet som keramiker/designer. Hun udvikler projekter for børn og voksne. Er udøvende kunstner med udstillinger, deltagelse i markeder og egen produktion.